A Ā B C Č D E Ē F G Ģ
H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ
O P R S Š T U Ū V Z Ž
 
Tabaku izbērt — neveiksmes sabiedrībā.
Tabaku dāvināt — nepatikšanas.
Tabaku uz zoba likt — bēdas beigsies.
Tabaku smēķēt — ar sievietēm viegls flirts.
Tabaku šņaukt — jaunas ziņas.
Tabakas maks — labklājība.
Tāfele — sabiedrība.
Taka, plata — laime.
Taka, pa to staigāt — progress.
Taka, meža — prieks mīlā.
Taka šaura — neveiksme.
Tālskati redzēt — ziņas.
Tālskatī skatīties — interesantas ziņas.
Tārps — kaite.
Tārpu rokā turēt — nepatikšanas.
Tārpu nonāvēt — no bēdām atsvabināties.
Tārpu mīt — iznīcināt sliktas kaites.
Taisnību aizstāvēt — cienību iemantot.
Tapu, mucā, redzēt — priecīga dzīve.
Tarbu redzēt — trūkums.
Tauki — bagātība.
Taukus ēst — nepatikšanas.
Taukus kausēt — bagātība.
Tauri pūst — nemiers.
Tauri redzēt — jautrība.
Tauriņu noķert — jautras dāmas.
Tauriņu redzēt lidojam — mīļākā aizlidos.
Tauriņš — pavedinoši cilvēki.
Tauriņš, raibs — īsa draudzība.
Teātris — meli.
Teātri spēlēt — melot.
Tecīla, uz tās ko trīt — priecīga darbība.
Tecīlu redzēt — labs.
Tēju pirkt — grūti uzdevumi.
Tēju redzēt — izskaidrošanas.
Televizors – tev ir jāpadomā arī par nākotni; vecs televizors – tas, kas sen izsviests, būs vēl nepieciešams. *
Teļu kaut — atveseļoties.
Teļu redzēt kaujam — lielas bēdas.
Teļš — muļķu joki.
Telts — patvērums.
Tērauds, ar to uguni šķilt — noskaidrosi lietas.
Tēraudu kalt — uzticamu mīļo dabūsi.
Tēraudu redzēt — spēks.
Tēraudu salauzt — šķirties.
Tesmenis liels — panākumi.
Tesmenis, mazs — trūkums.
Testamentu lasīt — nesaderība.
Testamentu uzplēst — cietums, spriedums.
Testamentu citam redzēt — prieks.
Tēvs būt vairākiem bērniem — raizes.
Tēvs kļūt — bēdas.
Tēva brālis — strīds.
Tēva slepkava — nelaime.
Tēvu dzirdēt runājam — prieks.
Tēvu, mirušu redzēt — mantošana, arī slikts laiks.
Tēvu redzēt — prieks.
Tiesā būt par liecinieku — uztraukums.
Tiesā vests tikt — bailes.
Tiesāt kādu — mīlā piekrāpts tikt.
Tiesāt galvu nocērtam — mīlā vilties.
Tiesas priekšā zvērēt — māņi.
Tiesas sulainis — slikta pavēste.
Tiesas sulainis, ar to runāt — krāpšana.
Tiesnesi redzēt — strīds.
Tiesnesis būt — rūpes.
Tiesnesis, ar to runāt — grūtumus uzņemties.
Tīkls, pilns — nauda, bagāts pūrs.
Tīkls, tukšs — neizdošanās.
Tīklu aust — blēdis.
Tīklu redzēt — cerība.
Tilts, zem tā iet — kavēkļi.
Tilts, pār to iet — sasniegums.
Tiltu redzēt — veiksme.
Tiltu redzēt būvējam — izredzes, izlīgšana.
Tiltu, salūzušu, redzēt — kavēšanās.
Tiltu, sapuvušu, redzēt — nelaime.
Tiltu, stipru, redzēt — darbā palīgus iemantosi.
Tinte — ziņa no tāluma; arī nelaime.
Tinte, ar to rakstīt — veikalu uzsākt.
Tinte, sarkana, ar to rakstīt — mīļākais uzticams.
Tinti izliet — naids.
Tinti pirkt — sazināties ar citiem.
Tinti redzēt — jauni draugi.
Tīrums, bagāts — darbs.
Tīrums, neapkopts — bēdas.
Tīrums, no krusas apskādēts — nelaime.
Tīrumu kopt — precības, manta.
Tīrumu redzēt — darbs.
Tīt dziju — laikā nobeigt darbu.
Tītavas redzēt — pūles, šķēršļi.
Tuksnesis — bēdas.
Tulpes — pazemojums.
Tulpes daudz — dzīves kārtā maiņa.
Tulpes pirkt — sagatavot pats sev pazemošanu.
Tumsa — slimība.
Tumsa, no tās gaismā nākt — glābšanās no nelaimes.
Tumsā būt — ļaunums.
Tumsību pie saules redzēt — karš.
Tumsību redzēt pazūdam — saulaina dzīve.
Tupeles, ar tām iet — miers.
Tupeles, novalkātas — nepatikšanas.
Tupeles redzēt — no sievas ļoti mīlēts tiksi.
Turku pupas ēst — asaras.
Tvaika katlu kurināt — darbs sabiedrībā.
Tvaika mašīnu redzēt — veikala palielināšana.
Tvaika mašīnu redzēt plīstam — bankrots.
Tvaikonis, ar to braukt — ceļojums, ziņas.
Tvaikonis, uz tā būt — prieks.

* – pēc B. Zeltkalnes enciklopēdijas “Sapņi”SAISTĪTIE RAKSTI:
Mēness un sapņi Sapņu tulks
Kā pareizi tulkot sapņus