A Ā B C Č D E Ē F G Ģ
H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ
O P R S Š T U Ū V Z Ž
 
Ubags — panākumi.
Ubagam būt — raizes.
Ubags, lūdzošs — labas cerības.
Ubaga tarba — saimniecībā nīkšana.
Ubagu apdāvināt — gods.
Ubags mājās ienākošs — nepatikšanas.
Uguns — mīla.
Uguns, pār to skriet — pārbaudījums mīlā.
Uguni iededzināt — nezinot mīlēts tiksi.
Uguni izdzēst — mīlas nāve.
Uguni pazaudēt — ļauna nozīme.
Uguni redzēt izdegam — slimība radu starpā.
Uguni redzēt no gaisa krītam — karsta mīla.
Ugunskuru redzēt — mājas laime.
Ugunskuru izdzēst — nāve.
Uguns putns — laime.
Ugunī iekrist — zaudējums.
Ugunsgrēks ar dūmiem — nelaime.
Ugunsgrēku, gaišu, redzēt — laime, gods.
Ugunskurs — mājas laime.
Ugunsdzēsēji — ļauni cilvēki.
Ugunsdzēšamās šļūtenes — kavēkļi mīlā.
Upe, aizsalusi — nepatikšanas.
Upe ar sajauktu ūdeni — pārmaiņa.
Upe, dziļa — briesmas.
Upe, liela — šķēršļi, valodas.
Upe, pār klinti gāzdamās — nodoms neizdosies.
Upe, pār to iet — uzvarēsi savus ienaidniekus.
Upe, no krastiem izgājusi — sensācija.
Upe, pilna zivju — mantojuma
Upe, plata — šķēršļi.
Upe, skaidra un klusa — prieks.
Upē iekrist — nepatikšanas, tomēr pārsteigums.
Upē peldēt — ienaidniekus uzvarēsi.
Upi dzirdēt krācam — valodas.
Upi redzēt — jaunas dzīves posms.
Upurēt — laime un mīla.
Usnes — slimība.
Usnes sējumos — darbs ar pārtraukumiem caur slimību.
Utis izķemmēt — nauda.
Utis nokaut — bēdām beigas.
Utis pašam — naudu dabūt.
Utis redzēt — nauda nākotnē.
Uzacis, melnas — labs.
Uzacis izkrītošas — nelaime.
Uzkāpt uz trepēm — paaugstinājums.
Uzpirkstenis — veltīgas pūles pie dāmām.
Uzpirkstenis, sudraba — bagāts mīļais.
Uzpirkstenis, caurs — draugs atstās.
Uzpirksteni dabūt dāvinātu — līgavaiņi vai līgavas.
Uzpirksteni pazaudēt — šķiršanās.
Uzcelties no gultas — atspirgšana, jauna dzīve.
Uzcelties no krēsla — apmeklējums.
Uzcelties no zemes — veiksme.

 

SAISTĪTIE RAKSTI:
Mēness un sapņi Sapņu tulks
Kā pareizi tulkot sapņus