A Ā B C Č D E Ē F G Ģ
H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ
O P R S Š T U Ū V Z Ž
 
Gailenes — būs labāk, nekā cerēji. Tās ēst – retu gardumu baudīt. * Sk. arī skaidrojumus par sēnem.

Galera (laiva) — jautrs ceļš.
Galera veca — atgriezīsies no veciem draugiem.
Galera grimstoša — neizdevīgs ceļš.

Galds

Galdu klāt — laime, pārticība.
Galdu tukšu redzēt — slimība, skumjas.Galds klāts — tīrība.
Galdu apklāt — gūsi labklājību, laimīga nākotne.
Galds tukšs — trūkums, slimība.
Galdauts netīrs — tāpat.
Galdauts raibs — mainīga nākotne.
Galds pilns — bagātība.
Galdnieks — jauns pasākums, darbs.
Galdnieka piederumi — komplicētus uzdevumus izvest.

Galerija

Galerija teātrī — neizdevīgs paaugstinājums.
Galerija ārpus nama — redzams stāvoklis sabiedrībā.
Galerija namā — uzlabošanās dzīvē.

Galms

Galminieks — gods.
Galms — augstā vietā, sabiedrībā vai lielā uzņēmumā darbosies.
Galma dāma — negaidīta maiņa mīlas lietās.
Galma vēstnesis — necerēts paaugstinājums.
Galma maršals — pārmaiņa jūsu sabiedrībā.
Galma ballē būt — pagodinājums.
Galma ballē dejot — ļoti ievērojami panākumi.
Galma muzikants — intrigas priekšniecībā.
Galma ģerbonis — kroņa dienests.
Galma sardze — nepatīkams pārsteigums.
Galma nerrs (āksts) — vājprātība.

Galošas

Galoda — asa izturēšanās pret kaimiņiem vai draugiem.
Galošas uzvilkt — uzmanība.
Galošas pirkt — nepatikšanas.
Galošas pārdot — izsargāties no nepatikšanām.

Galva

Galva, balta — gods.
Galva, sirma — cienība, godbijība.
Galva, liela — bagātība, gudrība.
Galva, kaila — raizes.
Galva, apgriezta apkārt — briesmas.
Galva nocirsta (pašam) — krīze.
Galva, netīra — negods.
Galvas kauss — vājprātība.
Galvas sāpes — trūkums, tiesās darīšanas.
Galvu mazgāt — pagodināšana.
Galvu, nocirstu, redzēt — nelaime.
Galvu, nēģera, redzēt — laba ziņa no tāluma.
Galvu rokās nest — laime.
Galvu daudz — jukas.
Galvu nocērtam redzēt — savus ienaidniekus pieveiksi.
Galva, lopa — kauns.
Galvu ievainot — viltība no draugiem.

Galvot — risks.

Ganības

Ganāms pulks — bagātība.
Gans — laime, mierīga dzīve.
Ganu, blēdīgu redzēt — jāsargās no nelaimes.
Ganības ar daudz lopiem — pilnība.
Ganības, nokaltušas, plikas — nabadzība.
Ganīt lopus — paaugstinājums.

Garozu grauzt — pieticība.
Garozu redzēt — sargāties no trūkuma.

Garus sapnī redzēt

Garus redzēt — nepatīkams pārsteigums, neizdevīgi pasākumi.
Garus no saviem piederīgiem redzēt — laika maiņa.
Garus saukt — uzsāksiet bīstamas lietas.
Garu saucēju redzēt — krīze. Bīstami apstākļi.

Garīgais seminārs — mantošanas lieta vai cita prāvošanās, strīds.
Garīgas dziesmas — strīds ar sliktām beigām.
Garīdznieks — bēdu pilns dzīves posms. Strīds. Naids.

Garnizons — trūkums.
Garnizona priekšnieks — tiesas izpildītājs, krīze.

Gastronoms — pārmērība.

Gatve, pa to iet, braukt — ceļošana.

Gaudens būt — tapsi ievainots.
Gaudenu cilvēku redzēt — veselība.

“Gaudeamus” dziedāt — strīds starp kolēģiem.
“Gaudeamus” dzirdēt — intrigas.

Gavilēt

Gavēt — veltas cerības.
Gavilēt — jautrā biedrībā.
Gavilējam dzirdēt — slimība, nelaime.

Gāze

Gāze — ļaunas baumas, noziedzība draud.
Gāzes krāns vaļā — jāizvairās no ļaunas sabiedrības.
Gāzes fabrika vai tvertne — ļaundarījums.

Gazele

Gazele — jauna mīla.
Gazele, skrejoša — mīlas vēsts.
Gazeli šaut — atrast pretmīlu.

Glābt kādu — jums parādīs godu.

Glāzi sapnī redzēt

Glāze, smalka — jāuzmanās darbā.
Glāze slīpēta — viltīgi cilvēki.
Glāze tukša — veltas cerības.
Glāze pilna ūdens — uzmanies, pieturies pie taisnības.
Glāzi sasist — izirušas cerības, viltus.
Glāze saplīsusi — naids.
Glāze pilna vīna — priecīgas dienas.
Glāzes drumslas — piesargāties no nelaimes.
Glāzi dabūt dāvināt — drauga labvēlība.
Glāznieks — viesības.

Gliemeži sapnī

Gliemeži — nodoms neizdosies.
Gliemežus zvejot — neizdevīgi pasākumi.
Gliemežvāku redzēt — vajadzīgo noslēpumu atklāsi.
Gliemežvāku atrast — tukšas cerības.

Globusu redzēt — ceļojums.

Gorilla — ļauns līgavainis vai tīkotājs.

Gondola — laime.

Govs sapnī

Govs — labas ziņas.
Govis barot — ienākumi vairosies.
Govis bizo — maza krīze.
Govis ganībā — laime mājturībā.
Govis liesas — grūtības.
Govis treknas — laba vieta.
Govis slaukt — mantojums; ieņēmums.
Govis kūtī — veselība.
Govis kaut — apvainosi kādu draugu.
Govju gaļa — ekonomiju ieturēsi.

Grāfs — paaugstinājums, uzlabošanās.

Grabažas kravāt — pārmaiņa.

Grācija — panākumi, izdošanās.

Grābeklis

Grābeklis — ienesīgs uzņēmums.
Grābt — ieņēmumi.
Grābekli salauzt — krīze.

Grāmatu sapnī redzēt

Grāmata — rūpes, nabadzība, arī gods.
Grāmata, garīga satura – svarīgas ziņas.
Grāmata, sena – informācija no pagātnes.
Grāmatu bibliotēka — jaunas ziņas.
Grāmatu drukātava — laika trūkums.
Grāmatu lasīt — progress.
Grāmatu pirkt — tas pats.
Grāmatu pārdot — pārsteigties.
Grāmatu saplēst — kļūda.
Grāmatu sadedzināt — grūtsirdība.
Grāmatu siet vai sienot redzēt — rūpes ģimenē.
Grāmatu dāvināt — zaudējums.
Grāmatu dāvinātu dabūt — uzņemties rūpes.
Grāmatu sējēju redzēt — interesantas ziņas.

Grāvis

Grāvis — šķēršļi.
Grāvī iekrist — parādi.
Grāvis, pār to lekt — atsvabināties no parādiem.
Grāvi rakt — pārvarēsi grūtības.
Grāvis, plats — ievērojami šķēršļi.
Grāvis, no viņa izkāpt — laimīga izglābšanās no krīzes.

Gramofons

Gramofons — skandāls.
Gramofonu dabūt dāvināt — iepīs skandālā.
Gramofona mūzika — strīdi sabiedrībā.
Gramofonu pirkt — tīši iejauksies strīdā.
Gramofonu apturēt vai salauzt — ķildas un skandālu pārtrauksi.
Gramofona plate — strīdīga, nepatīkama persona.
Gramofona plate salauzta — strīds ar sakaitinātu personu.

Granāta

Granāta — interesanta vēsts.
Granātas sprādziens — sensācija.
Granātas daudz — pēkšņas baumas un valodas interesantā jautājumā.
Granātu atrast — nāksi uz labām, jaunām domām.
Granātu sviest — izdošanās.
Granātu izšaut — laime.

Grodi, akas — nepieciešama uzmanība.

Gratulēt (sveikt)

Gratulēt — ienest nelaimi.
Gratulēts tikt — nepatikšanas.

Graudi

Graudi — svētība.
Graudus izsēt — asaras.
Graudus ievākt — labklājība.
Graudi, zaļi — ļaunums.
Graudi, gatavi — izdošanās nodomos.
Graudi vārpās — mierīgs darbs.

Grauzdēt — viesus sagaidīsi.

Grava

Grava klinšaina un tukša — tukšs posms jūsu dzīvē.
Grava zāli un sūnām noaugusi — laimīga dzīve.

Gredzens

zelta — neprecētiem kāzas, precētiem bērnu svētība. Gredzens sudraba — dzīve bez raizēm, misiņa — viltus mīlestība, dzelzs — trūkums; ar dārgakmeņiem — svētība bērnos. To pazaudēt – godu zaudēt. Pirkstā valkāt — saderināšanās vai kontrakts. Gredzenu dabūt — jauns draugs; dāvināt — mīlā atpirkties, salauzt — ģimenē sēras.

Grieze — jaunas ziņas.

Griezt sapnī

Griezt maizi — strīds.
Griezt gaļu — panākumi.

Griesti

Griestus slaucīt — maiņa.
Griestus balsināt — drīza stāvokļa uzlabošanās.
Griesti ielūzuši — pēkšņa krīze, gods aizskarts.

Grēkus sūdzēt vai sūdzot redzēt — gaismā nāks svarīgi noslēpumi.

Greznoties sapnī

Greznoties ar puķēm — slimība.
Greznoties dārgmetāliem — gods.
Greznoties dārgakmeņiem — laime.
Greznoties drēbēm — karjera.
Greznumlietas — kārdināšana.
Greznumlietas nozaudēt — kritiski momenti tikumībā.

Grīda

Grīda, parketa — gods.
Grīdu labot — dzīves pamatu uzlabosi.
Grīdu mazgāt — viesības, svinības.
Grīda, spodra, gluda — riskants stāvoklis.

Grīsti redzēt vai griezt — tāls ceļš.

Griķus sapnī redzēt

Griķus redzēt — sīki jaunumi.
Griķus ziedot redzēt — prieks.
Griķu putru ēst — nepatikšanas.

Grimt ūdenī — krīze.

Grožus vīt — ceļojums.

Grūbas redzēt vai ēst — dabūsi izsalkušus viesus.

Grūtai būt — bagātība.
Grūta sieva – nepatikšanas.

Grunduļus ķert — lieki darbi.

Gružus redzēt — šķēršļi,

Gubernators — rūpes.

Gulbis

Gulbi redzēt — laime laulībā; daudz bērnus piedzīvot.
Gulbi nokaut — nelaime.
Gulbi redzēt peldam — rets viesis.
Gulbi dzirdēt dziedam — skumjas mīlā.

Gulēt sapnī

Gulēt — no visām bēdām atsvabināties.
Gulēt uz zaļām velēnām — debesīm uzticēties.
Gulēt pie sievas vai vīra — mīlestību iemantot.
Gulēt pie sveša cilvēka — slimība.
Gulēt pie skaistas meitenes — nepastāvība, kaislība.
Gulēt pie skaista vīrieša — vilšanās.
Gulēt ratos- piedzīvosi nemieru.
Gulēt baznīcā – tiesa.
Gulēt krūmos – laiki mainīsies.
Gulēt jaukā vietā — laimīga nākotne.
Gulēt zem kupla koka — labs patvērums.
Gulēt lapenē — jaukas izredzes.

Gulta

Gulta apklāta — laime laulībā.
Gulta neapklāta — atklāsies neliels noslēpums.
Gulta netīra — nesaticība.
Gulta degoša — nelaime.
Gultā guloša meita — drīzas precības.
Gulta — miers, laime, atgriešanās mājās.
Gultu bīdīt – pārvākšanās.

Guļamistaba gaiša — laime.
Guļamistaba tumša — slimība.

Guļot redzēt — laime laulībā.

Gurķus sapnī redzēt

Gurķi, saldi — trūkums.
Gurķus ēst — laime mīlā.
Gurķus ietaisīt — rūpes nākamībā.
Gurķi skābi — īsa laulība.
Gurķi, ziedoši — strīds.


* – pēc B. Zeltkalnes enciklopēdijas “Sapņi”SAISTĪTIE RAKSTI:
Mēness un sapņi Sapņu tulks
Kā pareizi tulkot sapņus