A Ā B C Č D E Ē F G Ģ
H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ
O P R S Š T U Ū V Z Ž
 

Ideālu darbu darīt — panākumi šai ziņā.
Idejas rast — lieli panākumi.
Idiotu redzēt — ienaidnieku iemantot.
Idiots skūpstošs — nelaime.
Iedomīgs cilvēks — darīšanas ar vieglprātīgiem.
Iejavu redzēt — lielas nepatikšanas.
Iejaut maizi — pļāpas.
Iejaujot redzēt — pārticība.
Ieķīlāt savas lietas — zaudējums, taupība jāievēro.
Ieķīlāt drēbes — nabadzību piedzīvot.
Iekšas redzēt — nepatikšanas.
Iela — laime.
Iela ar namiem — patīkama ziņa.
Ielā daudz cilvēku — ražens darbs.
Iela, plata un līdzena — gods.
Iela, šaura, netīra — grūta iztikšana.
Iela, gara — dzīve gara.
Ielas bruģis — šķēršļi.
Ielaušanās — baumas.
Ieleja — grūts un kritisks posms dzīvē.
Ielejā soļojot — patīkama maiņa.
Ielūgts viesos — intrigas.
Iemaukti — ļauni kolēģi.
Iemaukti jauni — tevi izmantos.
Iemaukti veci — veci draugi tev var kaitēt.
Iemaukti sarauti — izkļūsi no nepatikšanām.
Iemīlēties — mīlā zaudējums.
Iemīlējušos redzēt — nepatikšanas, pārmetumi.
Ienaidnieks — parādi.
Ienaidnieku uzvarēt — prieks, panākumi.
Ienaidnieku skūpstīt — materiālās lietas neizdosies nokārtot tūliņ.
Ienaidnieks bēg — izdošanās.
Ienaidnieks sagūsta — parāds vairojas.
Ienaidnieku sagūstīt — no parādiem atkratīties.
Ienaidā saiet — sīkas rūpes.
Ienaids ar savējiem — krīze.
Ieprecēt — intrigas.
Ierocis (medību) — izdošanās tuvu.
Ierocis skaists — mīla.
Ierocis smags — nelaime.
Ieroci klāt nēsāt — gods.
Ieroču meistars — panākumi.
Ieskāt galvu — jūsu grūtos darbus izdarīs cits.
Iesals — iegūt jaunas idejas, izveidot savas garīgās spējas
Iesalu dzert — panākumi sabiedriskā vai mākslas laukā.
Iesalu brūvēt — ķersies pie idejiska darba.
Ieslēgties telpā — no ļauna izglābties.
Ieslēgt citu — apslēpsi savu vainu.
Iesmu redzēt — nodomu neizdošanās.
Iesmu drāzt — nokavēt īsto momentu.
Iesmu salauzt — atkratīties no apšaubāmām kombinācijām,
Iesma, uz cept gaļu — citi gribēs no jums ko iegūt.
Iesmu zemē durt — ilgstoša draudzība.
Iesms, ar to durt — vēlēšanos piepildīšanās.
Iesnas — kavēkļi.
Iet atmuguriski — īsa laime.
Iet pa mauru — kavēkļi; jābūt uzmanīgam.
Iet pa mežu — vientulība.
Iet uz kruķiem — ļoti sarežģīta dzīve.
Iet pa netīrumiem — rūpes.
Iet pa stalažām — bīstama, nepastāvīga nākotne.
Ievas zieds — mīla.
Ievas koki — laime.
Ievā kāpt — pārsteidzība.
Ievāja ogas — vēlas laulības.
Ievājs nokaltis — iznīkstoša mīla.
Ievainots tikt — mīla.
Ievainotos kopt — ne mīla, bet līdzcietība sirdī paliks.
Ievainotos redzēt — darīsi kādam pāri.
Ievākt augļus — laime.
Ievākt ražu — tas pats.
Ievākt ziedus — mīla uz visām pusēm.
Ievārījumu ēst — atspirgšana.
Ievārījumu pirkt — viesus dabūt.
Ievārījumu slimniekam dot — prieki.
Ikrus redzēt — nauda.
Ikrus ēst — labi ieņēmumi.
Ilkņus redzēt — cīniņš.
Ilkss, salūzusi — kavēkļi.
Ilksis noņemt — caur uzdzīvi zaudēt darbu.
Ilksis jaunas pielikt — darbā no jauna un labu iesākt.
Iluminācija — sekmes.
Iluminēta māja — pie turības mājās.
Iluminēta zāle — viesības; kāzas, arī panākumi.
Ilūzijas — velti sapņi.
Ilustrācijas zīmēt — sekmīgs pasākums, uzlabošanās.
Imigrēt — jauns darba lauks.
Imperators — gods.
Imperators zirgā — lielāks draugs.
Imperators uz troņa — karjera.
Imperators, smejošs — viegli panākumi.
Imperators braucošs — pēkšņa draudzība ar ievērojamu personu.
Imperators miris — lielas personas nāve.
Inde, no tās mirt — izveseļosies.
Indi iedot — atriebties.
Indi ņemt — slimība.
Indi redzēt — draudošas briesmas.
Inkubatori — laime.
Invalīds — nepatikšanas.
Invalīds kļūt — sekmes mazināsies.
Inventāru pārdot — maiņa dzīvē.
Inventāru izūtrupēt — tāpat.
Inventāru iegādāt — ģimenes pieaugums.
Inženieris — garīga bagātība.
Inženieris pie tiltu būves — jauni panākumi garīgā darbā; prieks.
Inženieris pie apakšzemes darbiem — grūtību laimīga uzvara.
Inženieris pie lokomotīves vai ejošas mašīnas — jaunas ziņas, svarīgas jaunas idejas.
Instrumenti, spīdoši — patīkams darbs un labas sekmes.
Instrumenti, pulksteņmeistara — sarežģīts darbs.
Instrumenti, ārsta — ārstam būs jāpalīdz.
Instrumenti, zagļa — intrigas.
Instrumenti, mūzikas:

 • alts — pakalpīgs draugs.
 • bass — sievas māte vai saimniece spēlēs lielu lomu.
 • bazūne — slikts draugs, liels pļāpa.
 • bungas — bankrots, ūtrupe
 • klavieres — strīds; arī turība.
 • klarnete — būsi viesībās.
 • trompete — strīdīgs kaimiņš.
 • ērģeles — strīds; arī turība.
 • fleite — sliktas ziņas par mīļiem cilvēkiem.
 • oboja — mīla
 • svilpe — skauģu valodas.
 • vijole — mīla un sirdssāpes.

Inteliģenta sabiedrība — izdošanās.
Intermēdija — sk. balets
Insurgenti — pēkšņi pamanīti šķēršļi.
Institūts — cietums.
Inspektors — nepatīkams pārsteigums.
Irbes — zaudējums.
Irbes redzēt — neizdošanās.
Irbes ēst — ļaunas domas.
Irbes ķert — ciest zaudējumu.
Irbes šaut — izdošanās.
Istabu slaucīt — pārmaiņa, arī viesības; ; citā nozīmē tas pareģo kāda iedzīvotāja ilgāku slimību un nāves gadījumu.
Istaba liela — prieks, ērti apstākļi.
Istaba, maza — trūkums.
Istaba tukša — tāpat.
Istaba ar bildēm — maiņu pilna, bet patīkama dzīve.
Istabu remontēt — dzīvi mainīt, uzlabot.
Istabu tapsēt vai krāsot — maiņa.
Istaba, balta — viegla dzīve, laba.
Istaba, melna — sēras, slimība.
Istaba, sarkana — baudu pilna dzīve.
Istaba, dzeltena — intrigas, viltus.
Istaba zila — vientulība.
Izdzīts būt no dzimtenes — jauna vieta.
Izdzēst uguni — nabadzība.
Iziet uz jaunu dzīvi — grozīsies stāvoklis.
Iziet zaļumos — priecīga nākotne.
Izģērbties — godu zaudēt.
Izglābt svešinieku — skumjas.
Izglābt draugu — laime.
Izkapts — krīze.
Izkapti kāpināt — uzlabot stāvokli.
Izkapti turēt — atriebība.
Izkapti salauzt — ienaidnieku uzvarēt,
Izkapti iesiet — strīds.
Izkapti izsiet — mieru salīgt.
Izķemmēt matus — materiāli zaudējumi.
Izķemmēt utis — nauda.
Izklaušina tiesas priekšā — kavēkļi.
Izlauzt sev zobu — radinieka nāve.
Izslāpušus dzirdināt — iemantot draugus.
Izplūkt matus — lieli zaudējumi, slimība.
Izlabot apavus — ceļš.
Izsitums — trūkums, slimība.
Izrakt kapu — nomest bēdas.
Izrakt mironi — vecus strīdus uzsākt.
Izsmiet kādu — sev sagādāt rūpes.
Izsmiets tikt — gods.
Izsmiet meiteni — prieks.
SAISTĪTIE RAKSTI:
Mēness un sapņi Sapņu tulks
Kā pareizi tulkot sapņus