Emocionālā vardarbība darba vietā: cēloņi, sekas un veidi, kā to novērst

Emocionālā vardarbība var notikt gan ģimenē, gan darba vietā. Tā var būt tikpat nopietna kā fiziska vardarbība. Emocionālā vardarbība var ietvert verbālo agresiju, ignorēšanu, izstumšanu no kolektīva, draudus, manipulācijas, kā arī citus negatīvus uzvedības veidus, kas rada emocionālas sāpes, ciešanas un kaitējumus upura psiholoģiskajai veselībai.
Emocionālā vardarbība darba vietā: cēloņi, sekas un veidi, kā to novērst

Emocionālā vardarbība darba vietā: cēloņi, sekas un veidi, kā to novērst

Emocionālā vardarbība darba vietā

Cēloņi:
 • Neadekvāti komunikācijas veidi. Piemēram, spiediens uz darbiniekiem, negatīvas piezīmes, intrigu vērpšana.
 • Stresa un agresivitātes pilna darba vide. Papildus pienākumu uzspiešana bez atlīdzības garantēšanas.
 • Vadības un darbinieku personiskās problēmas un konflikti, kas tiek pārnesti uz darba vidi.
 • Kultūras un uzvedības normu atšķirības starp cilvēkiem.
Sekas:
 • Emocionālas sāpes un ciešanas, kas var novest pie nopietniem fiziskās veselības traucējumiem.
 • Trauksme un depresija.
 • Pašcieņas pazemināšanās.
 • Samazinātas koncentrēšanās spējas un zema produktivitāte.
 • Nepilnvērtības sajūta, zema motivācija strādāt, izdegšana.
 • Nespēja izpaust savus talantus, kas var izraisīt vēl lielākas emocionālas problēmas.
Veidi, kā novērst emocionālo vardarbību darba vietā:
 • Ievērojot kultūras, uzvedības un personiskās atšķirības un ieviešot daudzveidīgas uzņēmējdarbības stratēģijas.
 • Izveidojot darba vidi, kas veicina atklātu komunikāciju starp cilvēkiem.
 • Veidojot labvēlīgu darba vidi.
 • Ieviešot un ievērojot noteikumus, kas aizsargā darbiniekus no emocionālas vardarbības.
 • Apmācot darbiniekus veiksmīgām komunikācijas prasmēm.
 • Organizējot pasākumus, kas palīdz cilvēkiem pārvarēt stresu un emocionālo spriedzi.
 • Ieviešot regulāru vērtēšanas un atgriezeniskās saites procesu, lai novērstu emocionālo vardarbību, identificējot jebkādus izraisītājus un likvidējot tos jau pašā iedīgļa stadijā.
Ir vēl daži faktori, kas var palīdzēt novērst emocionālo vardarbību:
 • Līderības attīstība. Līderiem ir jābūt spējīgiem kontrolēt emocijas un pārvaldīt savu uzvedību, būt par piemēru citiem.
 • Darbinieku izglītība. Darbiniekiem ir jāiemācās atpazīt emocionālo vardarbību un zināt, kā rīkoties, kad tā notiek.
 • Uzņēmumam ir jāpārskata sava politika, lai pārliecinātos, ka tā neveicina emocionālo vardarbību un ka tā aizsargā darbiniekus no šādas uzvedības.
 • Atbalsta un resursu pieejamība. Uzņēmumam ir jānodrošina darbiniekiem atbalsts un resursi, lai palīdzētu viņiem pārvarēt emocionālo vardarbību un citas emocionālās problēmas.
 • Konfliktu risināšanas prasmes: Darbiniekiem ir jāmāca konfliktu risināšanas prasmes, lai novērstu un atrisinātu problēmas pirms tās pāraug emocionālā vardarbībā.

Kopumā, emocionālā vardarbība darbā ir nopietna problēma, kas var radīt daudz nepatīkamu pārdzīvojumu un nevēlamu seku. Lai novērstu šādu uzvedību, ir jāievieš pasākumi, kas aizsargā darbiniekus un veicina veselīgu un saliedētu darba vidi. Galvenais ir saprast, ka emocionālā vardarbība nav pieņemama un tā rada negatīvas sekas cilvēku veselībai un visai sabiedrībai.

Līdzīgs raksts:
Ja ir piedzīvota emocionāla vardarbība darbā

Ko darīt, ja ir piedzīvota emocionāla vardarbība darbā…

© 2023. / Tava-pasaule.lv / Bez saskaņošanas un atsauces uz https://tava-pasaule.lv pārpublicēt aizliegts!