A Ā B C Č D E Ē F G Ģ
H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ
O P R S Š T U Ū V Z Ž
 
Labība graudos — laime, bagātība.
Labība, zaļa — neizdošanās.
Labība, sausa — prieks.
Labības kūļi — bagātība.
Labības lauks — mīlestībā laime.
Labību kopt — panākumi.
Labību redzēt — patīkama vieta, dzīve.
Labību dabūt — vinnests.
Labību nopļaut — prieks.
Labību kult — turība.
Labību malt — atsvabināties no raizēm.
Labību pirkt — pārtikas trūkums.
Labību sēt — par nākamību rūpēsies.
Labību redzēt — turība
Labībā puķes — nepatikšanas.
Labība pilnās vārpās — labi laiki.
Labdarības koncerts — skandāls.
Labdarību piekopt — zaudējums.
Labdarības biedrība — strīds.
Laba smarža — viesi.
Labrītu sacīt vai saņemt — gods.
Lācis — ļauni draugi arī vinnests loterijā.
Lāci piesiet — uzvara.
Lāci atlaist — krīze.
Lācis, ar to cīnīties —ar grūtībām kauties.
Lāči vairāki — apmelojums.
Lāčus dancināt, dīdīt — strīds.
Lācis, nošauts — peļņa, ieguvums.
Lācis, rūc — ienaids draugos.
Lācis, ķēdēs — drošs stāvoklis.
Lāča āda — mantojums.
Lāča kažoku nēsāt — gods, manta.
Lādi redzēt pilnu — pārticība.
Lādi redzēt tukšu — trūkums.
Lādēties — kļūmīgi sarežģījumi.
Lādoties dzirdēt — strīds.
Lādiņš (kuģa) — bagātība.
Lādiņš liels — miers, laime.
Lādiņš mazs — trūcīga dzīve.
Lādiņš (šautenes) — prieks.
Lāpu gājienu redzēt — gods.
Lāpu nest — nāve draugos.
Lāpīt drēbes, vai lāpot redzēt — nabadzība.
Lāpsta — grūti pūliņi.
Lāpsta, ar to rakt — dzīves apstākļi sarežģīti.
Laidars pilns lopu— laba dzīve.
Laidars tukšs — trūkums.
Laiks jauks — izdošanās.
Laiks slikts — šķēršļi.
Laikraksti — valodas, jaunas ziņas.
Laikrakstus pasūtīt — uzsākt valodas.
Laimi izliet — īss panākums.
Laimē smiet — izdošanās dzīvē.
Laimē raudāt — laimīga maiņa, panākumi.
Laimes ratā (loterijā) spēlēt — kavēkļi, cerību nepiepildīšanās.
Laipa pār ūdeni — krīze.
Laipu taisīt — slēgt draudzību.
Laipa, salūzusi — kavēkļi.
Laipa, pār to iet — šaubīgs stāvoklis.
Laipa, no tās nokrist — ienaidnieki jūs pārspēs.
Laiva uz rāma ūdens — prieks.
Laiva, ar to pa zemi braukt — liela laime.
Laiva, ar to apgāzties — nelaime.
Laiva — īsāks ceļš.
Laiva, ar to pa tīru ūdeni braukt — prieks.
Laiva, pār netīru ūdeni braukt — šaubīga reputācija.
Laivā ar savu mīļo sēdēt — laimīga nākotne.
Laivu redzēt grimstam — mīlas nāve.
Laivinieku redzēt — iegūsi laulātu draugu.
Lakats, rupjš — laiskums.
Lakats, smalks, košs — miers, turība
Lakats, zīda — labklājība.
Lakats, vilnas — palīdzība no citiem.
Lakatu redzēt — trūkums.
Lakatu pirkt — izdošanās.
Lakstīgala — mīlas vēstis, draudzība.
Lakstīgala būrītī — skumja vēsts.
Lakstīgala pogājot — laime draudzībā, mīlā.
Lakta — darbu izdošanās.
Lakta, uz tās kalt — laime.
Lamatas redzēt — nepatikšanas.
Lamatas izlikt — no ienaidniekiem jāsargās.
Lamatās peli noķert — sagūstīt zagli.
Lampa — kāda lieta noskaidrosies.
Lampa, degoša — laime, mīla.
Lampu pirkt — prieks.
Lampu aizdegt — nodomi izdosies.
Lampu izdzēst — paspēle, zaudējums.
Lapas, sakaltušas — slimība.
Lapas, lielas — prieks un līksmība.
Lapas, zaļas — mīla.
Lapas, mazas — nobīlis.
Lapas no kokiem birstot redzēt — slimība, nāve.
Lapas plaukstot redzēt — prieki.
Lapas šķirstīt — rūpes.
Lapas izplēst — laimi izpostīt.
Lapene — mīlā panākumi.
Lapeni taisīt — prieki mājā.
Lapeni noārdīt — nepatikšanas mīlā.
Lapenē sēdēt — slepena mīla.
Lapsa, ar to kauties — pretinieks uzmanīgs.
Lapsa, lēna — viltīga dāma.
Lapsu ķert — no viltīgiem draugiem izvairīties.
Lapsas kažoku valkāt — blēdība.
Lapsu redzēt — viltība gaida.
Lapsu šaut — no blēžiem vaļā tikt.
Lapsa nosprāgusi — laime.
Lapsa nošauta — tiesā izdošanās.
Lapsenes redzēt — ienaidnieki.
Lašus ķert — ieguvums.
Lašu gaļu ēst — kaislība.
Lauku mēslot — labklājība.
Lauku izpostīt — nepatikšanas.
Lauku apart — uzcītība un laime.
Lauks ar nezālēm — nemiers.
Lauks zaļš — laime.
Lauku irbes — zaudējums.
Laulībā doties — prieks.
Laulību pārkāpt — nepatikšanas.
Laulību redzēt izšķiram — tikt pie taisnības caur tiesu.
Laulības gredzenu pirkt — drīza laulība.
Laulības gredzenu pazaudēt — šķiršanās.
Laulība ar šķirtu vīru — bagātība.
Laulība ar šķirtu sievu — nebūs bērnu.
Laulībai par liecinieku būt — laimīgi cilvēki.
Laulībā ar jaunu meitu doties — laime.
Laulībā iedoties — prieks.
Laupītājus redzēt — manta.
Laupītājs, no tā sagūstīts tikt — mantošana.
Laupītājs, no tā tikt aplaupīts — piedzīvot krīzi.
Lauru koki — laime.
Lauru koks nokaltis — sēras.
Lauru zari — gods, panākums.
Lauru vainags — slava.
Lauru vainags, baltām lentām — popularitāte.
Lauru vainags, melnām lentām — bēres.
Lauva, saslēgta — bīstami apstākļi.
Lauva, ar to kauties — ienaidniekus uzvarēt.
Lauva, ar to spēlēties — ar ienaidniekiem jokosies.
Lauva ar bērniem — nelaime.
Lauva būrī — ienaidniekus uzvarēt.
Lauvu redzēt — bagātas precības.
Lauvu nošaut — uzvara.
Lauvu dzīt — tāpat.
Lauvu rūcot dzirdēt — bīstams stāvoklis.
Lavīna — krīze, sabrukums.
Lāva pirts — slikta mājas dzīve, strīdi.
Lāvā pērties — strīds mājā.
Lāvā peramies redzēt — dzirdēt strīdu.
Lāva sabrukusi — mājas apstākļi sarežģās.
Lazdu redzēt — mīļš draugs.
Lazdas, no tām riekstus raut — ieguvums.
Lēcas — nepatikšanas.
Lēcas pirkt — zaudējums.
Lēcas pārdot — izdošanās.
Lēcas sēt — rūpes.
Lēcas zaļas — šķēršļi.
Lēcas gatavas— nepatikšanas.
Lecekti taisīt — uzlabošanās.
Lecekti ravēt — strīds.
Lecekti apsēt — vāja peļņa.
Lecektis — ciešana.
Ledus, pa to staigāt — nedrošas spekulācijas.
Leduslāci redzēt — muļķīgs draugs.
Ledus — neuzticība.
Ledus, uz tā krist — mīlā viltus.
Ledus kalnus redzēt — briesmas.
Ledus bedrē iekrist — zaudējums.
Ledus lāstekas — māņi.
Ledus vasarā — māņi solījumos.
Ledu ēst — paspēle.
Ledu pirkt — slimība.
Ledu redzēt lūztam — nepatikšanas.
Ledu redzēt pret straumi peldam — nelaimīga mīla.
Leijerkasti redzēt, jeb to spēlējot dzirdēt — pļāpas.
Leijerkasti pirkt — strīdā iet.
Leijerkaste veca — valodas.
Leijerkaste jauna — izsmiekls.
Leijerkastnieku redzēt — strīds.
Leju košu un zaļu redzēt — laime, prieks.
Leja, sausa — bēdas.
Leja, tukša — mīlestību neiegūsiet.
Leju redzēt — bēdas.
Lēkt — izvairīsies no ienaidniekiem.
Lēles (medicīniskās dēles) redzēt — darīšanas ar augļotājiem.
Lēles pielikt — naudu izdosi.
Lēles pirkt — zaudējums.
Lēles pārdot — prieks.
Lelli redzēt — vilšanas.
Lelle, ar to rotāties — nodoties flirtam.
Lemeši — saimniecību kopt.
Lemeši, salūzuši — saimniecības nīkšana.
Lemešus redzēt kaļam — mantošanas.
Līcis jūrā — neparedzēts patvērums.
Līdakas vārīt — dzērāju vīru dabūt.
Līdakas cept — aprunāšana.
Līdzenums — miers.
Līdumu redzēt — dzīves maiņa.
Līdumu dedzināt — kopdarbība ar citiem.
Līdumu līst — laba alga.
Lielgabali — liktenīgi notikumi.
Lielgabalus dzirdēt šaujam — strīds.
Lielgabalu šaut — svarīgas ziņas dabūt, izdošanās.
Lielgabala lode — panākums.
Lielgabalnieku redzēt — kroņa dienests.
Liepa, ziedos — laime, uzplaukšana.
Liepa nokaltusi — bēdas mīlestībā.
Liepa zaļa — laime,
Liepu cirst — naids.
Liepa nolauzta — drauga nāve.
Liepa liela, kupla — uzticams draugs, mīļākais.
Liepu lapa — slepus mīlēsi.
Lietus lēns — svētība.
Lietus stiprs — skumjas.
Lietus ar pērkonu — nelaime.
Lietussargs — patvērums.
Lietussargs melns — nepatīkama palīdzība.
Lietussargs balts — palīdzība no dāmas.
Līgava vai līgavainis mirst — laulība.
Līgava vai līgavainis skrien — nāve.
Līgavai vai līgavainim būt — nelaime.
Līgavu vai līgavaini apkampt — uzticīga mīlestība.
Līgavu vai līgavaini pie altāra vest — būsi izpalīdzīgs ar naudu, arī: piepildīsies ilgi lolota cerība.
Līgt ar kādu — darbus uzņemties.
Ligzda, pūces — ļaundaru miteklis.
Ligzda, zvirbuļu — pļāpas.
Ligzda, strazda — rūpes.
Ligzda, stārķa — gaidības.
Ligzdu, stārķu, izpostīt — aborts.
Ligzda, kovārņa — zagļi.
Ligzda vārnas — tas pats.
Ligzda, bezdelīgas — tuvumā atrodas mīla un prieks.
Ligzda, cīruļa — jaunas ziņas.
Ligzda, ērgļa — laupītāji.
Līķis, sevi kā tādu redzēt — ilga dzīve.
Līķi redzēt — slikts laiks.
Līķi, redzēt kapā laižam — drīz jāšķiras no mīļā.
Līķi pavadīt — jautras ziņas.
Līķi aprakt — prieks.
Līķi izrakt — raizes.
Līķi uzmostoties redzēt — slikts laiks.
Līķa drēbes — slimība.
Līķa gājienu redzēt — bēdīgas ziņas.
Līķa ratus redzēt — grūta ceļošana.
Līķa smaka — slimība.
Līķi šķērst — ieņēmumi.
Liliju nolauzt — strauja mīla.
Lindrakus redzēt — flirts.
Limonāde — mīlas prieks.
Limuzīns — gods.
Limuzīns, vecs — sašķobīti apstākļi.
Limuzīns jauns — panākumi jaunā vietā.
Limuzīns salauzts — krīze.
Lingu redzēt vai ar to sviest — izdošanās.
Lini — bagātība, arī panākumi.
Linus pirkt — nedrošu veikalu uzsākt.
Linus pārdot — tirgošanā tiksi piekrāpts.
Linus vērpt — laba dzīve.
Linus sēt — labs darbs.
Linus plūkt — maza peļņa.
Linus mērkt — nepateicību iemantosi.
Linus mīstīt — draugam neslavu celsi.
Linu audekls — laime.
Linu audekls smalks — priecīgas ziņas.
Linu audekls, ar to tirgoties — veikals plauks.
Linu lakats — slimības.
Linsēklas — laimīga laulība.
Linsēklu eļļa — laime.
Linsēklu eļļu vārīt — veselība.
Linsēklu eļļu pirkt — izdošanās.
Linsēklu eļļu izliet — trūkums.
Ligzdu redzēt — pats sev namu taisīt.
Ligzdu ar putna bērniem redzēt — bērnu svētība.
Ligzdu saplēst — dzīves pārmaiņa.
Ligzdu nogāzt — mājās ķilda.
Ligzda tukša — dzīvē vientuļš.
Locekļus pazaudēt — bēdas.
Locekļus ievainot — bailes.
Locekļus lauzt — trūkums.
Lodi redzēt — riskants stāvoklis.
Lodi atrast — bēdas.
Lodi meklēt — briesmas.
Lodi liet — kas labs tuvojas.
Lodi redzēt krītam — zaudējums.
Lode, no tās trāpītam tapt — nāve.
Lode, ar to spēlēties — mājas miera traucējums.
Lodes, namā iešautas — briesmas,
Lodes pirkt — labklājība.
Lodes daudz — šķēršļi
Logs – kāds grib iepazīties.
Logs, no tā skatīties – vietu mainīt.
Logs, pa to izkāpt — nelaime.
Logs, bēgt pa to — tiesāšanās.
Logs, iekāpt pa to — mīla.
Logs, izdauzīts — nepatikšanas
Logs, pa to izkrist — kauns.
Logs, mazs — draudzība.
Logs ar restēm — prāva.
Loga rūts — sarežģītas lietas.
Logu redzēt degam — drauga nāve.
Logu redzēt saplīstam — zaudējums.
Logu redzēt uz galvas uzkrītam un saplīstam — šķiršanās no mīlas.
Logu vaļā ieraudzīt — laime.
Logu, lielu, ieraudzīt — pārticība.
Logu aizslēgtu redzēt — smags apvainojums.
Logu priekškari — noslēpums.
Lokomotīve — vēstule.
Lokomotīvi svilpjot dzirdēt — jaunas bēdas.
Lokomotīvi vadīt — izteiksi jaunas domas, ierosinājumus.
Lokomotīvi kurināt — saņemsi mīlas vēsti.
Lokomotīve noiet no sliedēm — jaukas ziņas kavēsies.
Lokomotīve, maza — īsas, bet labas ziņas.
Lokomotīve tālbraucēja — ziņa no tāluma.
Lokomotīves katastrofa — sēru ziņa.
Loks — prieks.
Loks, zaļš — panākumi.
Loks, melns — bēres.
Loku liekt — mīlā panākumi.
Loku krāsot — izdaiļot dzīvi.
Loku salauzt — savu mantu izputināt.
Lokus (sīpolus) redzēt — prieki.
Lokus ēst — veselība.
Lopi, trekni — laba raža.
Lopu bars — labklājība.
Lopu tirgus — izsole.
Lopus ēdināt — svētība.
Lopus barot — turība.
Lopus ganīt — labklājība.
Lopus sist — trūkums.
Lopus dzirdēt maurojam — nemiers.
Lopus redzēt ganam — strīds.
Lopus pārdot vai pirkt — prieks.
Lopus, vājus redzēt — trūkums.
Lopus badāmies redzēt — strīds.
Lopus redzēt lēkājam — neapdomīgi draugi.
Lornete — gods.
Lornete, zelta — augsts amats.
Lornete, sudraba — atbildīgs darbs.
Lornete, salauzta — kļūmīgs stāvoklis.
Lorneti pazaudēt — stāvoklis kritisks.
Ligzda, baloža — mīla, aizmiršanās, laime.
Liķieri redzēt — īss prieks.
Liķieri dzert — nepastāvīga mīla.
Līmi pirkt — raizes.
Līmi vārīt — nepatikšanas.
Līmēt — draudzību atjaunot.
Loterijas spēle — panākumi.
Loterijas loze — laimīga izdošanās.
Lozi vilkt — laimests.
Lūkus plēst — sīkas rūpes.
Lūpas, bālas — daudz runāt dabūsi.
Lūpas uzpampušas — nevarība.
Lūpas zilas — nepatikšanas.
Lūpas sarkanas — veselība.
Lūsis — sāncensis mīlā.
Lūsi nosist — no krāpnieka tikt vaļā.
Lukturi redzēt — svētki ģimenē.
Lukturis ar degošu sveci — mīla, saderināšanās.
Lukturis ar izdzēstu sveci — bēres.
Lukturis zelta — ticībā pieņemsies.
Lukturis sudraba — laulības,
Lukturis koka — nabadzība,
Lupatas pirkt — niecīgas lietas darīt.
Lupatas nest — nabadzība.
Lupatas mazgāt — rūpes.
Lupatas nosviest — tas pats.
Lupatas redzēt — darbs.
Lupatas krāt — bēdīgi laiki.
Lupatas valkāt — trūkums.
Lupatas pārdot — uzlabošanās,
Lupatlasi redzēt — nabadzība.

 


SAISTĪTIE RAKSTI:
Mēness un sapņi Sapņu tulks
Kā pareizi tulkot sapņus