Bloga lietošanas noteikumi

Lūdzu rūpīgi izlasiet bloga Tava-pasaule.lv lietošanas un izmantošanas NOTEIKUMUS. Apmeklējot blogu Tava-pasaule.lv, Jūs piekrītat NOTEIKUMIEM un apņematies tos ievērot. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat NOTEIKUMIEM, lūdzu nekavējoties pametiet šo blogu.

Materiālu izmantošana / pārpublicēšana / autortiesības

Tava-pasaule.lv veidotāji centīgi strādā pie tā, lai šīs vietnes saturs būtu unikāls. Mājas lapas Tava-pasaule.lv saturs ir autordarbs, kas attiecīgi tiek arī aizsargāts.

Apmeklējot šo vietni, Jūs drīkstat aplūkot tās saturu, kā arī to izmantot personiskām, nekomerciālām vajadzībām bez maksas.

Materiālu pārpublicēšanai interneta vidē nekomerciāliem mērķiem nav nepieciešama speciāla rakstiska atļauja, JA TIEK IEVĒROTI ŠĀDI NOTEIKUMI:

  • Pārpublicējot rakstu, drīkst pārpublicēt ne vairāk kā aptuveni 50% no kopējā raksta apjoma.
  • Pie pārpublicētā materiāla jābūt norādītai aktīvai saitei (linkam, hipersaitei) uz konkrēto rakstu blogā Tava-pasaule.lv, no kurienes raksta fragments ir ņemts.

Visi pārējie pārpublicēšanas varianti tiek atrunāti sazinoties personiski, izmantojot sadaļā kontakti pieejamo kontaktformu vai rakstot uz admin@tava-pasaule.lv vai tavapasaule@tava-pasaule.lv.

Jau iepriekš pateicamies par šo noteikumu ievērošanu.

Saistību atruna / Atteikšanās no atbildības

Tava-pasaule.lv veidotāji ir veikuši atbilstošas darbības, lai blogā esošā informācija un funkcijas būtu pilnīgas un pareizas, bet tie to negarantē un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām kļūdām, pārrakstīšanās kļūdām tekstā vai par teksta iztrūkumu.

Blogā ievietotajai informācijai ir informatīvas raksturs un Tava-pasaule.lv veidotāji neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no šeit ievietotās informācijas izmantošanas.

Tava-pasaule.lv veidotāji negarantē bloga pieejamību tās apmeklētājiem bez pārtraukumiem vai kļūdām kā arī  pieejamās informācijas pilnīgu precizitāti. Tava-pasaule veidotājiem ir tiesības jebkurā laikā ierobežot brīvas pieejas nodrošināšanu blogam.

Tava-pasaule.lv veidotāji nav nekādā veidā atbildīgi par jebkāda veida zaudējumiem, kuri bloga Tava-pasaule.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar blogu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

Blogs Tava-pasaule.lv var saturēt saites uz trešajām personām piederošām vai pārraudzītām mājas lapām. Tava-pasaule.lv veidotāji neuzņemas nekādu atbildību par jebkāda veida informāciju vai piedāvāto pakalpojumu, kas tiek sniegts trešajām personām piederošā vai pārraudzītā mājas lapā. Iesakām pirms to izmantošanas iepazīties ar šo vietņu privātuma politiku un izmantošanas noteikumiem.

Tava-pasaule.lv veidotāji neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem vai tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas no bloga pieejamības vai izmantošanas, ieskaitot jebkādu ļaunumu vai bojājumu, kas radīts Jūsu datoram IT sistēmu, kas nodrošina mājas lapas pieejamību, piekļuves un izmantošanas dēļ.