Ar Jāņiem un Līgo dienu tiek saistīti daudz un dažādi ticējumi. Gan par to, kā svinami paši svētki, gan arī, kādas Jāņu izdarības pie kādiem rezultātiem noved. Ticēt vai nē, tas paliek katra paša ziņā. Lūk, neliels ieskats, kādi ir populārākie un biežāk sastopamākie Jāņu ticējumi un paražas.

Jāņu ticējumi un paražas

Jāņu ticējumi un paražas

* Jāņu naktī, saulei rietot, jānopin vainags. Tad, nevienam neredzot, jāiet pie ozola un jāmet vainags ozola zaros. Pēc cik reizēm vainags pakaras ozolā, pēc tik gadiem apprecas.

* Jāņa naktī ap pusnakti jābrien pa ūdeni, tad rītā būs nauda pastalās.

* Ja Jāņu vakarā alus vai siera nav, tad visu gadu badu vai slāpes cietīs.

* Kad Jāņu dienas rītā, pusdiena vai pusnaktī redz kur naudas uguntiņu, tad vajag droši iet klāt un uzmest kaut ko virsū. Ja uzmet cepuri, tad nauda ir sešas pēdas dziļi, bet ja uzmet kurpes vai pastalas, tad tikai pēdu.

* Jāņu naktī lopiņi pārrunājot cilvēku likteņus, bet nedrīkstot klausīties, jo tad pierunājot nelaimi.

* Jāņu zāļu pušķī nedrīkst usnes un dadži būt, tad raganās ieskaitot.

* Jāņa naktī meitām vajagot zirga sakas kaklā likt un uz krustceļiem stāvēt, tad dabūjot brūtgānu redzēt.

* Ja meita Jāņu naktī ezera malā ūdenī skatās, tad viņa tur var ieraudzīt tā puiša ģīmi, kas viņu tanī rudenī apprecēs.

* Jāņu nakti nedrīkst gulēt, tad būšot jāguļ visu vasaru.

* Jāņu nakti jāiet papardes zieds meklēt, ja to atrod, tad visu gadu mošķi liks mierā.

* Jāņu vakarā uz durvīm esot jāvelk krusti, lai mošķi un raganas nevar tikt klāt.

* Ja dzeguze beidz kūkot pirms Jāņiem – būs īsa vasara, agras salnas; ja pēc Jāņiem – būs gara vasara.Jāņu ticējumi

* Ja Zāļu dienas rītā acis rasā mazgā – tās kļūst veselas.

* Ja Jāņos gultas galvgalī piesien pīlādžu zaru – visu gadu līdz nākamajiem Jāņiem nelabais klāt nesitas.

* Ja Jāņos lijis – arī labības pļaujas laikā līs.

* Koki augot tikai līdz Jāņiem, pēc tam tikai briestot.

* Jāņu vakaru kaimiņienēm vajag runāt, tad neesot jāstrīdas visu gadu.

* Jāņos jālec pāri ugunskuram, lai odi nekostu.

* Ja Līgo vakarā nelec pāri ugunij, tad visu gadu sāpēs kauli.

* Cik reižu Jāņu vakarā pāri ugunij pārlec, tik laimīšu būšot nākamajā gadā.

Jāņu paražas

LĪGO, LĪGO!!!

Autors: tava-pasaule.lv pēc V. Grāvīša darbu materiāliem / Publicēts 17.06.2015. / Atjaunināts 17.06.2020.SAISTĪTIE RAKSTI:
7 lietas, kas jāizdara līdz Jāņiem Jāņu siers: savārīt var arī pats
Medalus un maizes dzēriens: kā pagatavot