Intuīcija – spēks, kas vienmēr ir ar mums. Izaicinājums loģikai

Intuīcija ir katram mums piemītoša, dabiska īpašība. Tā ir mūsu dabas dota spēja uztvert neredzamo dažādu domu, tēlu, sajūtu veidā un nav atkarīga ne no laika, ne attāluma, ne kādiem citiem nosacījumiem. No šī raksta jūs uzzināsiet par 4 intuīcijas tipiem, kā arī par to, kā atklāt savējo un kādas 7 prasmes jāapgūst, lai spēcinātu savu intuitīvo uztveri.

Tiem, kam intuīcija ir labi attīstīta un kas tajā arī ieklausās, dzīvē viss iet kā pa sviestu: viņi izvēlās sev pareizo profesiju, īsto partneri un vispār visur izdara pareizās izvēles. Bet tiem, kam intuitīvās spējas pieklibo, neiet tik gludi, jo viņi vienmēr visu salaiž dēlī.

Lai uzlabotu savas intuīcijas darbību ir jāvingrinās. Šerija Dillarda, intuīcijas jomas speciāliste, savā grāmatā „Mīlestība un intuīcija” apgalvo, ka intuīciju var uztrenēt un, nedaudz pavingrinoties, tā var kļūt par ļoti vērtīgu padomdevēju.

Īpaša nozīme intuīcijai ir tieši mīlestības un attiecību jomā, jo kurš gan negrib piesaistīt savai dzīvei partneri, ar kuru veidotos savstarpējās sapratnes un pozitīvu emociju pilnas attiecības. Vai arī – dziedināt un atjaunot esošās attiecības?

Attiecības ir mīlestības mācību stundas

Intuīcija – spēks, kas vienmēr ir ar mums. Izaicinājums loģikai

Intuīcija: kā skan iekšējā balss jeb kā intuīcija ar mums sarunājas

Tā var uzplaiksnīt kā pārsteidzošas sajūtas un trīsas sirdī, sirds ritma izmaiņas, patīkamas vai nepatīkamas sajūtas vēdera rajonā, vieglas tirpas uz ādas, galvā, citur ķermenī, nemierīgums, uztraukums, noskaņojuma izmaiņas bez redzama iemesla, dīvainas smaržas tur, kur tām nevajadzētu būt, negaidītas domas un vēl daudz citos veidos.

Intuīcijas attīstīšana un izprašana. Ar ko sākt?

Pirmais – jāsāk rakstīt intuīcijas dienasgrāmata. Tas ir, – jādokumentē visas tās reizes, kad piemeklējušas dīvainas priekšnojautas kāda notikuma vai lēmuma pieņemšanas sakarā un ar ko tas viss ir beidzies. Atcerieties tās reizes, kad iekšējās sajūtas jūs ir vadījušas, pasargājot no kādām nepatikšanām. Dienasgrāmatas rakstīšana ļaus izveidot saikni starp apziņu un intuīciju.

Pētot un izzinot savu intuīciju, atklājas, ka tā ir tikpat unikāla, cik mēs paši. Šerija Dillarda uzskata, ka intuīcija iedalās četros pamattipos, no kuriem katrs apzīmē dabisko veidu, kā mēs uztveram intuitīvo enerģiju.

Šie pamattipi ir – racionālais, emocionālais, fiziskais un garīgais.

Atklājiet savu mīlestības intuīcijas tipu. Sava dominējošā intuīcijas tipa noteikšana

Jūsu intuīcijas tips ir RACIONĀLAIS, ja:

 • Vislabāk jūtaties ar cilvēkiem, kuri apspriež savas domas un idejas.
 • Izjūkot attiecībām, mēģināt ar prātu saprast, kāpēc tā notika.
 • Savu mīlestību izpaužat, izprotot citu problēmas un raizes.
 • Bieži vien neapzināti it kā „zināt” citu domas.
 • Ideālais randiņš jums asociējas ar garām, interesantām sarunām.
 • Jūtat acumirklīgu saskaņu ar cilvēkiem, kuri paplašina jūsu prātu un stimulē jaunas idejas.
 • Kad tuvinieki ir grūtībās, uzklausāt un piedāvājat risinājumu.
 • Viena no jūsu slēptākajām vēlmēm ir sajust un zināt citu domas un paredzēt nākotni.
 • Vistuvāk citiem jūtaties, kad dalāties ar domām.

Jūsu intuīcijas tips ir EMOCIONĀLAIS, ja:

 • Vislabāk jūtaties ar cilvēkiem, kuri stāsta par savām emocijām.
 • Izjūkot attiecībām, jūs bēdājaties un meklējat tuvinieku un ģimenes atbalstu.
 • Savu mīlestību izpaužat, izjūtot to pašu, ko citi.
 • Bieži vien neapzināti it kā „zināt” citu emocijas.
 • Ideālais randiņš jums asociējas ar sajūtu, ka sirds atveras ar siltu kaisles mirdzumu.
 • Jūtat acumirklīgu saskaņu ar cilvēkiem, kuri atver savu sirdi.
 • Kad tuvinieki ir grūtībās, jūtat to, ko jūt viņi un mudiniet tos izpaust savas jūtas.
 • Viena no jūsu slēptākajām vēlmēm ir dziedēt citus ar savas mīlestības enerģiju.
 • Vistuvāk citiem jūtaties, kad dalāties ar emocijām.

Jūsu intuīcijas tips ir FIZISKAIS, ja:

 • Vislabāk jūtaties ar cilvēkiem, kuri ir aktīvi un piedalās dažādās aktivitātēs.
 • Izjūkot attiecībām, uzkrausiet sev papildus slodzi darbā vai nodarbināsiet sevi ar aktīviem atpūtas pasākumiem.
 • Savu mīlestību izpaužat, pakalpojot citiem.
 • Bieži vien neapzināti it kā „zināt” citu fizisko stāvokli.
 • Ideālais randiņš jums asociējas ar tuvību, sadošanos rokās un apskāvieniem.
 • Jūtat acumirklīgu saskaņu ar cilvēkiem, kuri izraisa kņudoņu vai tirpas ķermenī.
 • Kad tuvinieki ir grūtībās, palīdzat viņiem fiziski – turot viņu roku, ar pieskārieniem, palīdzot ikdienas darbos utt.
 • Viena no jūsu slēptākajām vēlmēm ir dziedēt citus ar pieskārieniem.
 • Vistuvāk citiem jūtaties, kad kopīgi piedalāties savstarpēji patīkamās aktivitātēs.

Jūsu intuīcijas tips ir GARĪGAIS, ja:

 • Vislabāk jūtaties ar cilvēkiem, kuri meklē garīgo izaugsmi.
 • Izjūkot attiecībām, meditēsiet par attiecību jēgu un iegūto mācību,
 • Savu mīlestību izpaužat, daloties ar iedvesmojošu un pozitīvu enerģiju.
 • Bieži vien neapzināti it kā „zināt” citu sapņus un cerības.
 • Ideālais randiņš jums asociējas ar elektrizējošām dvēseļu radniecības izjūtām.
 • Jūtat acumirklīgu saskaņu ar cilvēkiem, kuri iedvesmo.
 • Kad tuvinieki ir grūtībās, aizlūdzat par viņiem, sūtat dziedinošas enerģijas, saskatāt notiekošajā dziļāku vēstījumu.
 • Viena no jūsu slēptākajām vēlmēm ir būt starpniekam vai gaišreģim un nodot mīlestības un atbalsta vēstījumus no garīgās pasaules.
 • Vistuvāk citiem jūtaties, kad jums ir līdzīgi garīgie ideāli.

Visbiežāk cilvēkos sajaucas vairāki tipi, tomēr kāds no intuīcijas tipiem noteikti dominē.

Savu dominējošo intuīcijas tipu var mēģināt noteikt arī ar vienkāršu vingrinājumu: jāpaņem papīra lapa, pildspalva, jāiedomājas kāds cilvēks, ar kuru bijušas attiecības, un 5 minūtes par viņu jāraksta visu, kas ienāk prātā. Neko necenzējot un nelabojot. Tad jāaizver acis un iztēlē jāļauj parādīties šā cilvēka tēlam. Jāapskata tas un jāļauj informācijai, domām, iespaidiem un sajūtām par šo cilvēku ienākt savā apziņā. Pēc dažām minūtēm jāatver acis un jāpieraksta par viņu vēl viena rindkopa.

Analīze un skaidrojums

Racionālā tipa pārstāvji šajā vingrinājumā parasti apraksta cilvēka inteliģenci, kopīgas idejas vai uzskaita faktus.

Cilvēki, kuriem raksturīgs racionālais intuīcijas tips, spēj telepātiski sajust citu domas, labi saprotas ar citiem un māk veiksmīgi risināt sarežģītas, nestandarta situācijas, kā arī spēj paredzēt dažādu procesu iznākumu nākotnē. Intuitīvos impulsus saņem caur informāciju un zināšanām, kas uzrodas it kā no nekurienes.

Emocionālā tipa pārstāvji parasti vairāk raksta par cilvēka emocionālajām īpašībām.

Cilvēki, kuriem dominē emocionālais intuīcijas tips, intuitīvos vēstījumus saņem caur emocijām un dažādām sajūtām. Tāpat labi jūt arī citu cilvēku emocijas un sajūtas. Viņi ir ļoti iejūtīgi, jūt to, ko izjūt citi. Tiem piemīt dabiska empātijas spēja. Kā partneri ir mīloši un uzticīgi.

Empātija ir spēja sajust un saprast kādas personas vai personu grupas emocionālo stāvokli.

Fiziskā tipa pārstāvji – apraksta cilvēka fiziskās īpašības un kopīgi piedzīvotos notikumus.

Fiziskā intuīcijas tipa pārstāvji citu cilvēku enerģiju uztver ar savu ķermeni. Viņi spēj saņemt informāciju caur priekšmetiem, aptaustot tos, skatoties uz tiem vai skatoties uz attēliem, sarokojoties, pieskaroties, aptaustot. Enerģētisko informāciju tie uztver kā dažādas dīvainas izjūtas ķermenī, īpaši vēdera un saules pinuma apvidū.

Šiem cilvēkiem vairāk jāiepazīst savs ķermenis, lai varētu atšķirt, kad tas signalizē par intuitīvo informāciju, bet kad tās ir vienkārši dabiskas izjūtas.

Garīgā tipa pārstāvji – apraksta cilvēkus netveramākos terminos. Piemēram, tiek rakstīts par dvēseļu radniecību, iekšējo dziļumu un tamlīdzīgi.

Cilvēki ar garīgās intuīcijas dominanti, intuitīvo informāciju saņem caur sapņiem, vīzijām, nojausmām un spontāniem apziņas un dažādu krāsu uzplaiksnījumiem, arī vieglām tirpām. Viņi ir interesanti, jūtīgi partneri, bet bieži vien tiek pārprasti.

Lielākoties cilvēkā ir sajaukušies visi intuīcijas veidi, tomēr jāmēģina atšķetināt vienu dominējošo, kurš ir izmantots vairāk un parādās izteiktāk.

7 prasmes intuīcijas attīstīšanai un nostiprināšanai

Lai attīstītu, uzlabotu savu intuitīvo jušanu, iegūtu pārliecību par savām spējām un spētu to apzināti izmantot sevis un citu izprašanā, ir jāapgūst 7 prasmes:

1. Vērošana. Jāpievērš lielāka uzmanība savam domām, sajūtām, emocijām, tēliem, kas uzpeld apziņā. Jāieklausās apkārt notiekošajā bez vērtējuma. Vienkārši jāvēro un jāfiksē savi novērojumi intuīcijas dienasgrāmatā.

2. Iztēle. Intuīcija un iztēle ir labākās draudzenes, tāpēc iztēle aktīvi izmantojama intuitīvo spēju attīstīšanā. Jāiztēlojas sevi darām ko ļoti iedvesmojošu, kas sagādā neizsakāmu prieku un gandarījumu. Iztēles ainas jāapraksta dienasgrāmatā. Necenzējot, tā, kā ir un bez aizspriedumiem.

Intuīcija. 7 prasmes intuīcijas attīstīšanai

3. Ticība. Visgrūtākais ir noticēt savai intuīcijai, jo loģiskais prāts, kas grib visu kontrolēt, aktīvi pretosies.

4. Drosme kļūdīties. Sākumā intuīcijas balss bieži jauksies ar prāta balsi, tāpēc noteikti nāksies kļūdīties. Un ne vienu reizi vien. Intuitīvā informācija bieži vien ir sajūtama ķermenī kā pacilājoša, stimulējoša vai arī viegluma un spēcīgas enerģijas sajūta. Var, piemēram, uzmesties zosāda vai notirpt rokas.

Vingrinājums: jākoncentrējas uz neatvērtu vēstuli vai e-pasta ziņu, kas pienākusi no drauga vai mīļotā cilvēka un jāmēģina uzminēt, kas tur varētu būt rakstīts. Kādi vārdi, cipari? Kādas sajūtas rodas ķermenī? Tad jāatver vēstule un jāsalīdzina.

5. Ļaušanās. Ļauties tam, kas ar mums notiek. Nemēģināt saprast vai izskaidrot visu jau iepriekš, bet vienkārši ļauties izjūtām, domām, emocijām, sapņiem, vīzijām, tēliem. Bez kritizēšanas.

6. Tulkošana. Intuitīvo vēstījumu iztulkošanā svarīgi ir nesteigties. Kā saka Šerija: „Līdzīgi kā labs vīns, arī intuitīvās informācijas tulkošanai ir jānobriest.” Tulkošanas procesam jānorit viegli, bez pārliecīgas koncentrēšanās. Atbildes atnāks, ja vienkārši ieklausīsimies, būsim pacietīgi un ļausim visam ritēt savu gaitu.

Svarīgs atslēgjautājums, kas ļaus vieglāk atšifrēt intuīcijas sacīto: ja saņemtais impulss būtu tēls, kāds tas būtu? Kā simbols, kā vārds, cipars, varbūt burts, bet varbūt tas būtu kaut kas pavisam cits? Jāļauj vaļa savai fantāzijai.

7. Baudīšana. Baudīt sevis izzināšanas un intuīcijas apguves procesu. Nebaidīties pasmieties par sevi, savām kļūdām un neuztvert to visu pārāk nopietni.

Vingrinājums: pierakstīt dienasgrāmatā vismuļķīgāko, ko esam darījuši mīlestības dēļ.

„Mēs veidojam pasauli un pasaule veido mūs, tā ir nemitīga saspēle. Zvaigznes, kas izkaisītas naksnīgajās debesīs, nomaina saullēkts, kas atnes dienu, un tā savu gaismu vēlāk atkal atdod tumsai. Mēs tiekam droši turēti šajā nemainīgajā ritmā un neapzināti esam saistīti ar visu dzīvo. Lai arī šķiet, ka esam atsevišķi, atdalīti un reizēm pat pretēji cits citam, ilgas pēc mīlestības un piederības atklāj mūsu vienotības patiesību. Vēlme mīlēt un būt mīlētiem ļauj mums salauzt vientulības izjūtu un apjaust, ka esam daļa no kopējā. ©Šerija Dillarda”

Vai Jums izdevās uzzināt savu intuīcijas tipu?

Vai izmantojat intuīciju ikdienā?

Autors: Kristīne Kleinberga-Ankrava pēc Š.Dillardas grāmatas “Mīlestība un intuīcija” materiāliem / 16.06.2017.

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *